index
index

ROZSĄDEK
SPRAWIEDLIWOŚĆ
ZDROWIE
to nasz wspólny cel.
Zrealizujmy go
z KAZIMIERZEM PIOTROWICZEM
naszym kandydatem
na urząd prezydenta R.P.

Kandydując na prezydenta RP chcę przekształcić wybory w ogólnonarodowe referendum na temat nowej ordynacji powoływania władz centralnych i terenowych. Jeśli Naród zaakceptuje moje propozycje, to zgodnie z tą deklaracją będę pełnił tę funkeję do chwili, gdy w wyborach przeprowadzonych według nowego systemu wyłonione zostaną kompetentne władze - także nowy prezydent.

Nie jestem politykiem i nie chcę nim zostać. Jestem jednym z czterdziestu milionów obywateli tego kraju. Jednym z wielu, którzy nic chcą tolerować afer gospodarczych, ignorancji i arogancji władzy, zepchnięcia sześćdziesięciu procent obywateli poza granice ubóstwa, ośmieszania Polski w oczach świata nieodpowiedzialnymi wystąpieniami, poszerzania kręgu patologii społecznych oraz nieograniczonej nieodpowiedzialności ludzi, którym zawierzamy nasze losy, i los państwa.

Mam nadzieję, że zechcą się Państwo zapoznać z moim programem. Nie chcę narzucać gotowych wzorów, proszę o uzupełnianie go swoimi cennymi uwagami. Mądrość Narodu to przecież synteza mądrości Obywateli. Wierzę, że wspólnie uda się nam wprowadzić prawdziwie demokratyczny ~system sprawowania władzy. Jeśli uznacie go, Drodzy Państwo, za skuteczniejszy od dotychczasowego, zadecydujcie Waszymi głosami o jego wprowadzeniu.

Zadecydujmy dziś, aby jutro rzeczywiście było lepsze.
Niech aforyzm Norwida "Polak to olbrzym - a człowiek w Polaku to karzeł" odejdzie w bezpowrotną przeszłość.


KAZIMIERZ PIOTROWICZPRZECZYTAJ - PRZEKAŻ INNYMOpowiadam się za uniwersalistycznym typem prezydentury. Partią prezydencką musi być kraj i naród. Prezydent powinien odpowiadać za całokształt biegu spraw w państwie lecz przede wszystkim za zgodność poczynań władz z konstytucją oraz za to, by Polska rzeczywiście była państwem prawa. W rządzie nie powinny funkcjonować tak zwane resorty prezydenckie. Dla sprawnego kierowania państwem nie ma nic gorszego niż dwuwładza. Nic też nie rodzi tylu konfliktów i niepotrzegnego, wręcz szkodliwego zamieszania. Prezydenta codziennie kontroluje naród. Parlament powinien mieć prawo postawić prezydenta przed Trybunałem Stanu - choć jest to alternatywa tyleż drastyczna, co skrajna - i dopuszczalna tylko w przewinieniach najcięższych, jak zbrodnia stanu czy dopuszczenie się zbrodni pospolitej. Urząd, postawa i autorytet prezydenta powinny wykluczać słowo "konflikt".
Przede wszystkim należy rozwijać gospodarczo kraj. Prężna, rozwijająca się gospodarka o nowoczesnych technologiach i dużej sile eksportowej stworzy naturalne warunki rozwiązania wszystkich problemów - z bezpieczeństwem wewnętrznym włącznie.


Spis treści:
Szkic nowej ordynacji wyborczej ..................................................... str.   4
Demokratyczne głosowanie .............................................................. str. 11
Fundusz obywatelski ........................................................................ str. 14
Propozycja rozwiązania problemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) .... str. 19
Anatomia patologiczna demokracji .................................................... str. 24
Realny program poprawy gospodarki oraz zmniejszenia bezrobocia ... str. 29
Urzędy zatrudnienia ........................................................................... str. 32
Zdrowie ............................................................................................ str. 36

wywiady

teksty

review

n/port

dzianina

profile

napisz do nas